Page 10 - Mlinski proizvodi od pšenice, brašno, pšenični griz - Katalog DEM Kulpin
P. 10

pšenično brašno                             pšenično brašno


                       Belo pšenično brašno (tip 400 i tip                                          Polubelo pšenično brašno (tip 700
                       500) dobiva se u tehnološkom                                             i tip 850) je tipično hlebno brašno,
                       procesu mlevenja pšenice iz sredi-                                          upotrebljava se uglavnom za izradu
                       šnjih delova pšeničnog zrna (en-                                           hleba i peciva. Nešto je boljih nu-
                       dosperma), kojeg čine najvećim                                            tritivnih karakteristika od belog
                       delom skrob i proteini. Stoga sadrži                                         brašna zbog većeg sadržaja sasto-
                       relativno male količine vitamina,                                           jaka koji potiču iz spoljašnjeg dela
                       minerala i dijetnih vlakana koja se                                          zrna, gde je više hranjivih materija.
                       nalaze u spoljnom delu zrna. Iako
                       je s nutritivnog gledišta siromašni-
                       je u odnosu na tamna brašna, belo
                       brašno je izvrsnih pekarskih
                       osobina.        Pšenično ekstra belo brašno T-400           Pšenično belo brašno T-500                     Pšenično polubelo brašno T-850          Pšenično polubelo brašno T-700

        Vlaga            max.15 %       Vlaga            max.15 %                 Vlaga            max.15 %       Vlaga            max.15 %
        Pepeo (na s.m.)      max.0.45 %       Pepeo (na s.m.)      0.46-0.60 %                Pepeo (na s.m.)       0.86-1.00 %      Pepeo (na s.m.)       0.61-0.85 %
        Stepen kiselosti       max.2.5       Stepen kiselosti       max. 3                 Stepen kiselosti       max. 3,2       Stepen kiselosti       max. 3,2

  10 10                                                                                                                  11 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15